Goveđa juha = 15 kn

Špek Fileki = 32 kn

Grah i Kobasica = 25 kn

Svinjsko pečenje i Krumpir = 40 kn

Pečenice i restani = 34 kn

Zagrebački i prilog = 59 kn

Ćevapi u lepinji = 35 kn